Skip to content

Privatumo politika Flowbird

Įsipareigojame užtikrinti jūsų privatumą.

Ši politika (kartu su mūsų Naudojimo sąlygomis ir Bendrosiomis sąlygomis ir nuostatomis) nustato pagrindą, kuriuo FLOWBIRD tvarko bet kokią asmeninę informaciją, kurią renkame iš Jūsų arba kurią Jūs pateikiate mums. Atidžiai perskaitykite toliau pateiktą informaciją, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką, susijusią su Jūsų asmenine informacija ir kaip ją tvarkome.

Sąvoka "Asmeniniai duomenys'' reiškia informaciją apie Jus (vardas, pavardė, valstybinio numerio ženklas, telefono numeris, el. paštas ir kt.). Prašome atkreipti dėmesį, kad tiek dėl įstatymų pakeitimų, tiek dėl nuolat besikeičiančios technologijos pobūdžio, mūsų duomenų praktika gali būti keičiama. Įvykus pakeitimams, kiekvieną kartą atnaujinsime savo Privatumo pareiškimą, kad informuotume Jus apie pakeitimus. Rekomenduojame reguliariai tikrinti šį puslapį. Šis pareiškimas taikomas asmeninių duomenų rinkimui ir naudojimui pagrindiniams mokėjimų tvarkymo ir automobilių stovėjimo leidimų išdavimo tikslams.

 1. Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

1.1 Bendrosios nuostatos

Informaciją galite mums suteikti pildydami formas mūsų svetainėje (-se), programėlėje arba bendraudami su mumis telefonu, el. paštu, naudodamiesi mūsų platforma ar kitu būdu. Tai apima informaciją, kurią Jūs pateikiate registruodamiesi mūsų interneto svetainėse, siųsdami mums prašymą, susisiekdami su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba, naudodamiesi mūsų programėle, sudarydami paslaugų teikimo sutartį, dalyvaudami konkurse, akcijoje ar apklausoje ir pranešdami apie problemą mūsų svetainėje. Jūsų pateikta informacija gali apimti Jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, valstybinio numerio ženklą ir automobilio stovėjimo vietą, reikalingus tam, kad galėtume suteikti Jums paslaugas ar pateikti atsakymus.

Jūsų asmeninių duomenų nenaudojame jokiems kitiems tikslams, išskyrus aprašytus šiame dokumente, ir neparduodame ar kitaip nesidaliname Jūsų asmens duomenimis su jokia kita įmone, nepriklausančia Yellowbrick International Group grupei, išskyrus, automobilio stovėjimo veiksmų apdorojimo atveju, Klientą (Savivaldybė), kurio vardu vykdome automobilių stovėjimo vykdymo sutartį. Duomenys, kuriais dalijamasi su Klientu, be abejo, gali apimti automobilių stovėjimo leidimų įrašus ir nebus parduodami.

1.2 Automobilio stovėjimo veiksmų apdorojimas

Siekiant aiškumo, norėdami apdoroti Jūsų prašymą sukurti ar atnaujinti automobilių stovėjimo leidimą, privalome gauti šią informaciją:

 • Automobilio stovėjimo vieta: gatvė ir miestas, kuriam prašoma išduoti stovėjimo leidimą
 • Geografinė padėtis (pagal sutikimą)
 • Valstybinis numeris
 • Kontaktinis elektroninio pašto adresas
 • Kontaktinis telefono numeris
 • Vardas, pavardė

Valstybinio numerio ir vietos nustatymo duomenys yra būtini norint sudaryti sutartį per FLOWBIRD svetainę/programėlę ir išduoti Jums stovėjimo leidimą. Jie bus prieinami tik Jums ir per atskirą tam skirtą duomenų bazę, prieinamą tik savivaldybei, kurioje yra automobilio stovėjimo vieta.

Norėdami rasti naujų produktų sprendimų savo klientams, kad galėtume patobulinti mūsų paslaugas arba diegti naujas paslaugas, tokias kaip nuo vietos priklausančios paslaugos, rinkos dalies tyrimui, tolesnio produktų optimizavimo, konkrečių akcijų, atlyginančių už programos naudojimą, kūrimo reikmėms, mes taip pat analizuojame automobilių stovėjimo sandorius.

Norėdami apdoroti Jūsų mokėjimą, privalome surinkti šią informaciją:

 • Kredito kortelės/debeto kortelės duomenys

Prašome atkreipti dėmesį, kad naudojant kreditinę kortelę kaip mokėjimo būdą, Jūsų kortelės duomenys nebus saugomi FLOWBIRD duomenų bazėje. Informacija įvedama ir saugoma tiesiogiai šalies, kuri mūsų vardu tvarko mokėjimus kredito kortelėmis, todėl šie duomenys nėra prieinami visiems FLOWBIRD darbuotojams. Prašome susipažinti su šalies, tvarkančios kreditinės kortelės informaciją, Privatumo pareiškimu.

1.3 IP adreso naudojimas

Norėdami padėti diagnozuoti mūsų serverio problemas ir administruoti mūsų svetainę, galime naudoti Jūsų IP adresą. IP adresas yra skaitmeninis kodas, identifikuojantis Jūsų kompiuterį tinkle ar internete.

1.4 WhatsApp ir kiti socialinės žiniasklaidos kanalai

FLOWBIRD registruoja savo WhatsApp paslaugos ir kitų socialinės žiniasklaidos kanalų pokalbius tik kokybės tikslais ir neperduoda bei neparduoda jų trečiosioms šalims. Prašome neteikti asmeninių ir privačių duomenų per WhatsApp ar kitus socialinės žiniasklaidos kanalus.  Naudojame (įvesti priemonę), kad susisiektumėme su Jumis per WhatsApp, Facebook, ir Twitter. Prašome perskaityti šios šalies Privatumo pareiškimus.

 • Informacija apie Jus ir Jūsų įrenginį

Kiekvieną kartą Jums naudojantis mūsų paslaugomis, mes galime automatiškai rinkti šią informaciją:

 • techninę informaciją, įskaitant naudojamo įrenginio tipą, unikalų įrenginio identifikatorių (pavyzdžiui, Įrenginio belaidžio tinklo sąsajos MAC adresą arba Įrenginio naudojamą mobiliojo telefono numerį), informaciją apie mobilųjį tinklą, Jūsų mobiliojo ryšio operacinę sistemą, laiko juostos nustatymą, Jūsų IP adresą, naršyklės tipą, domenų pavadinimus, prieigos laiką ir nukreipiančių svetainių adresus (“Informacija apie įrenginį”);
 • Jūsų įrenginyje saugomą informaciją, įskaitant prisijungimo informaciją ir ankstesnės vietos istoriją („Turinio informacija“);
 • išsamią informaciją apie Jūsų naudojimąsi programa ar bet kuriomis mūsų Paslaugomis ar apsilankymus mūsų svetainėje ir prieinamus išteklius, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, srauto duomenis, sandorių pradžią ir sustabdymą, produktų užsakymą („Prisijungimo informacija“)
 1. Jūsų informacijos atskleidimas

Galime atskleisti kai kuriuos ar visus duomenis, kuriuos renkame iš Jūsų, kai atsisiunčiate programėlę arba naudojatės svetaine ir/ar paslaugomis, šioms trečiosioms šalims:

 • kitiems mūsų įmonių grupės nariams;
 • trečiosioms šalims tik tiek, kad būtų užtikrintas mūsų paslaugų tinkamumas, neviršijant su Jumis sudarytos sutarties.

Taigi Jūsų asmeniniai duomenys nebus perduoti jokioms trečiosioms šalims be Jūsų aiškaus leidimo, nebent tai yra būtina norint suteikti paslaugą ar įvykdyti sutartį. FLOWBIRD yra teisiškai įpareigota bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis, joms pateikus prašymą suteikti informacijos. Prašome atsižvelgti į tai, kad mes perduosime šią informaciją tik laikydamiesi įstatymų numatytos informacijos atskleidimo pareigos arba jei esame įpareigoti šiuos duomenis atskleisti teismo sprendimu.

 1. Duomenų vientisumas ir saugumas

Dedame visas pastangas, kad išlaikytume visų mūsų duomenų bazėse esančių Asmeninių duomenų visišką patikimumą, tikslumą, išsamumą ir galiojimą bei apsaugotume savo duomenų bazių privatumą ir saugumą.

Mūsų serveriai ir duomenų bazės yra apsaugoti pramonės standartinėmis saugos technologijomis.

Mūsų bendrovės požiūris į duomenų apsaugą yra labai rimtas. Mūsų vidaus darbuotojai ir pagal sutartis samdomos paslaugas teikiančios įmonės yra atsakingi už konfidencialumą ir laikosi galiojančių duomenų apsaugos taisyklių.

Nepaisant to, deja, negalime garantuoti, kad duomenys nebus prarasti, netinkamai naudojami, neteisėtai atskleisti, pakeisti ar sunaikinti, tačiau imamės visų pagrįstų priemonių, kad taip neatsitiktų.

 1. JŪSŲ TEISĖS: prieiga prie duomenų ir jų taisymai

Gavę galimą Jūsų rašytinį prašymą, nedelsdami paprašysime patvirtinti Jūsų tapatybę, kad užtikrintumėme, jog neatskleisime Jūsų asmeninių duomenų niekam kitam, ir tuomet pateiksime Jums mūsų turimus Asmeninius duomenis apie Jus. Be to, ištaisysime, pakeisime arba ištrinsime visus Asmeninius duomenis, kurie pasirodys netikslūs.

Jūsų prašymas bus išnagrinėtas nedelsiant, per 30 dienų.

Jei norite prieiti prie savo Asmeninių duomenų ar juos taisyti arba jei turite klausimų dėl šio Privatumo pareiškimo ar esate susirūpinę dėl jūsų Asmeninių duomenų tvarkymo būdo, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. paštu info@parkita.lt

 1. JŪSŲ TEISĖS: teisė gauti ir panaikinti informaciją (teisė būti pamirštam)

Bet kuriuo metu galite nemokamai gauti informacijos apie savo duomenis. Taip pat atsižvelkite į tai, kad galite pateikti mums prašymą užblokuoti, ištaisyti ar ištrinti mūsų išsaugotus asmeninius duomenis apie Jus. Be to, galite atšaukti sutikimą rinkti ir naudoti Jūsų duomenis. Norėdami tai padaryti, susisiekite su mumis šiuo adresu info@parkita.lt

Mielai atsakysime į bet kokius papildomus klausimus, susijusius su mūsų duomenų apsaugos politika ir Jūsų asmeninių duomenų tvarkymu.

Jūsų prašymas bus išnagrinėtas nedelsiant, per 30 dienų.

Prašome atkreipti dėmesį, kad duomenų apsaugos taisyklės ir būdas, kaip trečiosios šalys tvarko duomenis (pvz., „Google“), gali nuolat keistis. Todėl patartina ir būtina reguliariai tikrinti įstatymų ir šių bendrovių priimtų taisyklių pakeitimus.

 1. Kur saugome jūsų asmeninę informaciją

Jūsų asmeninę informaciją saugome Europos ekonominėje erdvėje.

 1. Kiek laiko saugome jūsų asmeninę informaciją

FLOWBIRD saugo asmeninius duomenis 18 mėnesių nuo paslaugos pabaigos, po šio laikotarpio visi asmeniniai duomenys sunaikinami. Finansiniai duomenys, konkrečiau informacija apie Jūsų vykdomas operacijas, yra saugomi pagal septynerių (7) metų fiskalinį terminą ir vėliau sunaikinami.

 

 1. Slapukai

Mūsų svetainėje naudojama Google Analytics žiniatinklio analizės paslauga. Tiek Google, tiek Google Analytics naudoja vadinamuosius slapukus, kurie renka informaciją apie jūsų operacinę sistemą, naršyklę, IP adresą, ankstesnę lankytą svetainę (persiuntimo URL) ir datą bei laiką, kada lankėtės mūsų svetainėje. Google naudoja šią informaciją analizuoti Jūsų naudojimąsi mūsų svetaine, sudaryti svetainės aktyvumo ataskaitas interneto svetainių operatoriams ir teikti kitas paslaugas, susijusias su svetainių ir interneto naudojimu. Google perduoda šią informaciją trečiosioms šalims įstatymų numatytais atvejais arba kai trečiosios šalys tvarko šiuos duomenis Google vardu. Šis naudojimas yra anoniminis arba naudojami slapyvardžiai. Daugiau informacijos apie šią Google panaudojimo formą rasite čia:

www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

 1. Naudojimo duomenų rinkimas ir saugojimas

Norėdami optimizuoti savo svetainę, renkame ir saugome duomenis, tokius kaip prisijungimo prie svetainės data ir laikas bei puslapis, iš kurio buvote perkeltas į mūsų svetainę ir pan. Tai atliekama anonimiškai, asmeniškai nenustatant svetainės vartotojo.

Vartotojo profiliai taip pat sukuriami naudojant slapyvardžius. Taip pat šiuo atveju nėra jokio ryšio tarp asmens slapyvardžio ir surinktų naudojimo duomenų. Šiuos duomenis renkame tik statistikos tikslais, kad galėtume dar labiau patobulinti savo svetainę ir padaryti mūsų internetines paslaugas dar patrauklesnes. Šie duomenys renkami ir saugomi tik anonimiškai arba naudojant slapyvardį ir negali būti atsekti iki Jūsų kaip asmens.

 1. Naujienlaiškis ir tiesioginė rinkodara

Norėtume Jus informuoti apie mūsų naujus produktus ir iniciatyvas. Atkreipiame dėmesį, kad FLOWBIRD taiko griežtą „pasirinkimo“ politiką asmenims, kurie (dar) nėra mūsų klientai. Tai reiškia, kad jei nesate mūsų klientas, nesiųsime Jums mūsų naujienlaiškio ar informacijos, nebent norėsite gauti iš mūsų tokią informaciją. Tokiu atveju, jei norite užsisakyti mūsų naujienlaiškį, mums reikia Jūsų el. pašto adreso ir patvirtinimo, kad esate nurodyto el. pašto adreso savininkas ir sutinkate gauti naujienlaiškį. Šie duomenys renkami tik tam, kad galėtumėme Jums atsiųsti mūsų naujienlaiškį ir patvirtintumėme teisę tai daryti. Šie duomenys nebus parduodami trečiosioms šalims. Jei jau esate klientas, informuosime jus apie mūsų naujas iniciatyvas ir produktus bei, jei nuspręsite atsisakyti mūsų naujienlaiškio prenumeratos, pateiksime paprastą būdą tai padaryti.

Kaip savo el. pašto rinkodaros programinę įrangą renkamės MAILPLUS. MAILPLUS įranga saugo sąveiką, kad suasmenintų naujienlaiškių turinį.

Jei bet kuriuo metu norite būti pašalintas iš mūsų tiesioginio sąrašo ir nenorite iš mūsų gauti daugiau informacijos, galite tai padaryti toliau nurodytų būdu:

- Galite apie tai pranešti spustelėję nuorodą kiekvieno iš mūsų gauto el. pranešimo apačioje, naudodami mūsų pateiktą nuorodą;

Gavę šią informaciją, nedelsdami pašalinsime Jus iš mūsų tiesioginės rinkodaros duomenų bazės.

Prašome atkreipti dėmesį I tai, kad kai kuriais atvejais privalome bendrauti su klientais el. paštu, net jei klientas atsisakė naujienlaiškio prenumeratos. Šie pranešimai yra griežtai susiję su paslaugomis ir apsiriboja gyvybiškai svarbia informacija apie mūsų paslaugas ar (technines) problemas. Šie pranešimai bus siunčiami iš flowbird@pakita.lt . Taigi dėl informacijos pobūdžio ir jos svarbos neįmanoma atsisakyti Paslaugų el. laiškų.

 1. SKUNDAI

Dėl galimų nusiskundimų dėl FLOWBIRD asmens duomenų tvarkymo galite pateikti skundą www.parkita.lt/duomenu-apsauga/

2018 rugsėjo 25 d.

Skip to content